Izdelke smo začeli prodajati na tržnicah in okoliških sejmih. Prodajo smo razširili, ker so bili kupci zadovoljni z našimi izdelki.