Jože Gnidica s.p., ki upravlja spletno trgovino gnidica.com, se pri svojem poslovanju zavzema za korektno uporabo osebnih podatkov. V skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov je kmetija  zavezana k varovanju osebnih podatkov.

Za potrebe poslovanja spletne trgovine gnidica.com  se zbira naslednje podatke uporabnikov:

– ime in priimek,

– naslov in kraj bivanja,

– naslov za pošiljanje naročenega blaga,

– naslov elektronske pošte,

– ostale podatke, ki jih uporabnik vpiše pri registraciji v spletno trgovino.

Za točnost vnešenih podatkov, ki jih je uporabnik navedel pri registraciji v spletno trgovino, ne odgovarjamo.

Za potrebe varnosti se zbirajo tudi IP naslovi uporabnikov, ki dostopajo in uporabljajo spletno trgovino gnidica.com.

Izjemno razkritje osebnih podatkov je le, če tako določa zakon o varovanju osebnih podatkov ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi.